Kali Gandaki gorge with Nilgiri Peak on the horizon, Himalayas, Nepal

Kali Gandaki gorge with Nilgiri Peak on the horizon, Himalayas, Nepal

Kali Gandaki gorge with Nilgiri Peak on the horizon, Himalayas, Nepal
#Annapurna, #Trekking, #landscape, #ASIA, #mountains